Soffset Customer System

Ex : C25355 (พิมพ์เล็กหรือใหญ่ก็ได้) กรอกช่องใดช่องหนึ่ง {

Ex : example@hotmail.com (พิมพ์เล็กหรือใหญ่ก็ได้)

Ex : QT60-09412 (พิมพ์เล็กหรือใหญ่ก็ได้) *ต้องกรอก*

หมายเหตุ : ถ้าลูกค้ากรอก e-mail ไม่ผ่าน แนะนำให้กรอก รหัสลูกค้า แทนคะ

example

 

only admin system